Zgodnie z przesłanym zaproszeniem kluby uzyskały do 21 czerwca 2021 r. możliwość odpłatnego nabycia dzikiej karty na warunkach określonych w zawiadomieniu. Wyznaczono jednocześnie na dzień 23 czerwca 2021 r. na godzinę 12.00 przetarg w przypadku, gdyby liczba złożonych ofert był większa niż liczba ogłoszonych dzikich kart.  

Do dnia 21 czerwca 2021 roku ofertę nabycia dzikiej karty złożył wyłącznie klub Stal Mielec.
Klub KPR Ostrovia Ostrów Wielkopolski nie złożył oferty przekazując informację o rezygnacji ubiegania się o dziką kartę.  

W związku z brakiem innych ofert, dziką kartę w sezonie 2021/2022 nabył klub SPR Stal Mielec.