Rada Programowa to organ doradczy Stowarzyszenia Sport Biznes Polska, będącego największą organizacją zrzeszającą branżę sportu i biznesu sportowego w Polsce. 

Głównym celem działalności Rady jest zapewnienie spójności agendy organizowanych wydarzeń z rzeczywistymi potrzebami rynku. Dzięki zaangażowaniu ponad 50 czołowych ekspertów, Rada ma szansę kompleksowo spojrzeć na problemy, z jakimi zmaga się środowisko sportu i biznesu sportowego. 

Już 21 marca w Warszawie odbędzie się V Kongres Sport Biznes Polska. Podczas wydarzenia setki specjalistów reprezentujących firmy sponsorujące sport, organizacje sportowe, branżę rozrywkową, ale również osoby zarządzające obiektami, ośrodkami sportu czy też odpowiadające za rozwój sportu w samorządach spotkają się, by wspólnie porozmawiać o wzywaniach i kluczowych obszarach branży biznesu sportowego. 

Więcej informacji o Kongresie: https://bit.ly/3Yc6Ow5